Handelsbetingelser

Anvendelse 

Disse vilkår er gældende for alle transaktioner mellem 786 Group (786marketing.dk) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt. 786 Group primært betjener erhvervslivet, herunder offentlige myndigheder, foreninger, sammenslutninger og lejlighedsvis private forbrugere.

Information og Markedsføring 

Kunden vil modtage nyhedsbreve via e-mail og SMS, som indeholder information om aktuelle tilbud, nye produkter, nye tjenester og advarsler om vedligeholdelse med mere.

Produkter 

Disse vilkår dækker hjemmesider, IT systemer, webhoteller, marketing og andre relevante tjenester i forbindelse med de førnævnte områder.

Aftaleindgåelse 

Aftalen indgås, når begge parter underskriver en skriftlig aftale, eller når kunden accepterer aftalen via e-mail. Kunden skal levere alt relevant materiale til brug for udarbejdelse af det aftalte arbejde snarest muligt efter aftalens indgåelse og senest 30 dage efter faktureringsdatoen for eventuelle grafiske eller opsætningsændringer.

Ved indgåelsen af aftalen forpligter kunden sig til at give korrekte oplysninger, herunder navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVR-nummer og e-mailadresse. 786 Group forpligter sig til at behandle alle kundens oplysninger fortroligt.

786 Group forbeholder sig ret til at bruge kundeoplysningerne til at udarbejde generelle statistikker og som reference i salgs- og markedsføringsøjemed. 786 Group kan også videregive nødvendige oplysninger til officielle navnemyndigheder, såsom DK Hostmaster.

Aftaleperioden for hvert produkt angives på fakturaen. 786 Group forbeholder sig ret til at afvise en opgave, hvis den viser sig at være uventet omfangsrig. I så fald faktureres kunden ikke.

Opsigelse

Der gælder følgende opsigelsesbetingelser for 786 Groups forskellige ydelser:

  • Online marketing-samarbejder kan opsiges med løbende måned + 1 måneds varsel. 
  • Udviklingsprojekter kan ikke opsiges, når de er accepteret og i gang, medmindre begge parter ønsker at opsige samarbejdet. I så fald faktureres køberen for den tid, der er brugt op til opsigelsestidspunktet.
  • Løbende support og vedligeholdelsesaftaler er uopsigelige i den aftalte periode og forlænges automatisk med 24 måneder, medmindre det er en 12 måneders aftale, som forlænges med 12 måneder.

Ved opsigelse af en aftale skal kunden sende en e-mail til info@786marketing.dk senest tre måneder før udløbet af aftaleperioden, medmindre andet er angivet i den skriftlige aftale. Eventuelle forudbetalte beløb refunderes ikke. Efter opsigelse og overførsel af hjemmesiden er grafik, tekster og billeder kundens ejendom og kan overføres til en anden udbyder. Kunden er ansvarlig for brugen af billeder og grafiske elementer efter opsigelse og flytning af hjemmesiden.

Ønsker 786 Group at lukke specielle abonnementstyper eller opsige specielle aftaler eller tjenester, kan 786 Group opsige aftalen. Forudbetalte beløb vil i sådanne situationer blive refunderet. 786 Group kan opsige aftaler med en måneds varsel. Hvis domænet flyttes til en anden udbyder, nedtages eller lukkes alle tilknyttede tjenester. Hvis kunden ønsker at beholde en eller flere tjenester, skal dette meddeles skriftligt til 786 Group senest en uge før flytningen. I så fald fortsætter aftalen til den aftalte pris med de specifikke tjenester.

Ved aktiv support- og vedligeholdelsesaftale tilbydes kunden en grafisk opdatering af hjemmesiden uden beregning efter hver 24 måneders periode.

Domænenavn 

Kunden er ansvarlig for at sikre et lovligt domænenavn til brug for hjemmesiden. Hvis kunden ikke har sikret et domænenavn, kan 786 Group bistå kunden med registrering af et domænenavn efter skriftlig aftale. 786 Group fungerer som formidler i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen af domænet, mens kunden er ansvarlig for registrering og brug i overensstemmelse med de gældende vilkår hos domæneudbyderen. Kunden skal også betale eventuelle vedligeholdelsesafgifter til udbyderen, f.eks. DK Hostmaster, for at opretholde domænet.

786 Group stræber efter at søge om domæneregistrering senest 2 arbejdsdage efter modtagelse af det aftalte registreringsgebyr fra kunden. Kunden skal kontrollere, om registreringen er foretaget senest 8 dage efter betalingen. Kunden skal straks underrette 786 Group, hvis registreringen ikke er sket. Domæner registreres efter først-til-mølle-princippet, og 786 Group er ikke ansvarlig, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres på grund af tredjepartsregistrering.

Domænenavnet registreres normalt på 786 Groups navneserver, medmindre der er truffet en skriftlig aftale om andet. Hvis der opstår fejlregistreringer på grund af kundens fejl, refunderer 786 Group ikke registreringsgebyret. 786 Group garanterer ikke fuld funktionalitet på domæner, der indeholder specielle tegn som Æ, Ø, Å eller andre specialtegn.

Materialer til brug i design eller lignende 

Materialer, der er indsendt eller leveret af kunden til brug for hjemmesideoprettelse eller andre tjenester fra 786 Group, slettes eller bortskaffes efter 3 måneder. Kunden opfordres til at opbevare kopier eller levere kopier til 786 Group for at undgå tab ved eventuel skade eller tab under opbevaring hos 786 Group.

Misligholdelse 

Misbrug vil medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel. Kunden skal sikre, at det valgte domænenavn og indholdet på hjemmesiden ikke krænker tredjepartsrettigheder eller gældende lovgivning og at hjemmesiden ikke bruges til udsendelse af uopfordret e-mail (spam).

Ansvarsfraskrivelse 

786 Group stræber efter at opretholde adgangen til sine systemer og servere, men fraskriver sig ansvar for tab eller skader på kundens elektroniske udstyr. 786 Group er heller ikke ansvarlig for skader, der skyldes leverandørers eller tredjeparters handlinger. 786 Group kan udføre reparationer, vedligeholdelse eller lignende med midlertidige driftsstop og vil stræbe efter at give kunden forudgående varsel.

786 Group kan delegere domænenavne i forbindelse med oprettelse eller opsigelse af aftaler om hjemmesideproduktion. Kunden skal selv sørge for backup af data på egen mailserver i tilfælde af nedlukning.

Forsinkelse 

786 Group er ikke ansvarlig for forsinkelser.

Produktansvar 

786 Group fraskriver sig ansvar for skader på ejendom, ejendele eller anden formue. Kunden kan ikke overføre tredjeparts krav mod 786 Group.

Webshop

786 Group er ikke ansvarlig for at genskabe en backup af webshoppen efter fejl forårsaget af ændringer foretaget af kunden i CMS. Kunden kan anmode om genskabelse af data mod betaling efter skriftlig aftale, hvis hele eller dele af varekataloget er slettet.

Virus eller Hackerangreb 

786 Group fraskriver sig ansvar for skader forårsaget af virus eller hackerangreb på kundens e-mail, hjemmeside og marketing.

Til Rettelser/Ændringer og Varsel Herom 

786 Group kan varsle ændringer af aftalen via e-mail til den angivne mailadresse ved aftalens indgåelse. 786 Group kan ændre aftalen med et varsel på 30 dage. Ved væsentlige ændringer, der er ugunstige for kunden, kan kunden skriftligt opsige aftalen, inden de nye aftalevilkår træder i kraft. Kunden skal i så fald give besked senest 14 dage før ikrafttrædelsen. Ændringer, der gavner kunden, kan gennemføres uden forudgående varsel. 786 Group kan foretage tilretninger/ændringer i de enkelte moduler og produkter for at opretholde drift og kan indskrænke eller ophøre med at tilbyde særlige abonnementstyper eller tjenester. 786 Group kan delegere teknisk drift til tredjepart under uændrede vilkår for kunden.

Ophavsret 

786 Group ejer ophavsretten til webhotellet, som er købt af 786 Group, og alle tilknyttede moduler. Brug heraf uden samtykke fra 786 Group er ikke tilladt. 786 Group ejer også ophavsretten til disse standardvilkår og deres kopiering eller brug, helt eller delvist, uden samtykke fra 786 Group, er forbudt.

Fakturering 

786 Group kan udstede fakturaer for markedsføringstjenester, e-mail-løsninger og medierådgivning umiddelbart efter aftalens indgåelse. Webhotelfakturering sker normalt efter præsentation af den færdige hjemmeside eller senest 14 dage efter aftalens underskrivelse. 786 Group forbeholder sig ret til at fakturere op til 50 % af den samlede ordre før arbejdet påbegyndes, hvis kunden har noteringer hos kreditvurderingsbureauer som RKI.

Priser og betalingsbetingelser 

Alle priser er eksklusive moms og betales forud for de købte produkter. 

Følgende priser er gældende for alle opgaver, medmindre andet er aftalt.

  • 445 kr./timen for alle CMS webopgaver (WordPress, Shopify, Magento) 
  • 745 kr./timen for alle andre udviklingsopgaver 
  • 429 kr./timen for alle grafiske opgaver og andre opgaver 
  • 995 kr./timen for rådgivning og projektledelse

786 Group kan fakturere op til 3 måneder før udløbet af de enkelte produkter for at reservere serverplads og ressourcer. Fakturabetalinger skal være modtaget senest 10 dage efter fakturadatoen, og eventuelle forsinkede betalinger vil blive pålagt 2 % månedlig rente fra forfaldsdagen. Ved forsinket betaling kan 786 Group suspendere adgangen til hjemmesiden, e-mails og administrationsmoduler indtil alle skyldige beløb er betalt.

Alle fakturaer pålægges et ekspeditionsgebyr på 49 kr. Medmindre kunden tilmeldes automatisk betaling, hvor det aftalte faste beløb trækkes automatisk fra kundens bankkonto. 

Værneting 

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved Retten i Vejle som 1. instans og Østre Landsret som 2. instans.